Årsplanen vår

ÅRSPLANEN 2021/2024.

Årsplanen vår er gjeldende for 3 år, 2021/2024. Denne er utarbeidet av personalet, designet av "Riktig Spor" og trykt av Forretningstrykk. Årsplanen er vårt styringsdokument, men sier også noe om hva vi som barnehage "står for". 

I tilegg til denne får foreldrene en mer detaljert plan for det inneværende barnehageåret ved oppstart på høsten. Her sier vi mer om det pedagogiske opplegget som skal være gjeldende inneværende år. 

Årsplanen kan du lese her: 

https://bamsebo.barnehage.no/File/Getfile/8a9d8893-67af-40e6-8ad4-b1bf405b5db9

https://bamsebo.barnehage.no/File/Getfile/8a9d8893-67af-40e6-8ad4-b1bf405b5db9

 

Detaljert oversikt barnehageåret 2021/2022. 

revidert Årsplan innlegg 22-23[15]

 

Andre styringsdokumenter;

Progresjonsplan for fagområdene i barnehagen- vedlegg Årsplanen.

Plakat- Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen