Eierstyret 2022/2023

Bamsebo Barnehage SA er et samvirkeforetak, foreldreeiet.

Eierstyret 2022/2023

Styreleder Magnus Vean 

Nestleder; Nikolai Klaussen

Styremedlemmer; Hild Bjørnvig

Mats Erlend Hansen

Synne Johansen