Eierstyret 2021/2022

Bamsebo Barnehage SA er et samvirkeforetak, foreldreeiet.

Eierstyret 2020/2021.

Styreleder Arne Berg 

Nestleder; Eskil E Johnsen

Styremedlemmer; Jenny Ødejord

Mats Erlend Hansen

Synne Johansen