Barnehageprisene hos oss

Priser pr 01.01.2021

100% plass kr 3315,- pluss matpenger på kr 350,- Samlet foreldrebetaling er kr; 3665,-

 

Fra 1. august 2022 vil foreldrebetalingen reduseres til kr 3050,- for en barnehageplass, altså ned med 265 kr.  Den totale barnehageprisen for 1 barn hos oss vil da være kr 3050,- pluss kr 350 i matpenger= Totalt 3400,-

Søskenmoderasjon:

30% rabatt på søsken nr. 2

50% rabatt på søsken nr. 3