Ansatte

Bamsebo Barnehage

Gerd Anne Sæthre

Stilling: Daglig leder
921 58 827
gerdanne.bamsebo@gmail.com

Daglig leder med fordypning i småbarns pedagogikk, veiledning og språk- og kommunikasjonsvansker. Avsluttet videreutdannning «Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen» på BI Oslo des 2015.

Kine Erikstad

Stilling: Pedagogisk leder
913 13 992
k_erikstad@hotmail.com

Pedagogisk leder med vidreutdanning i Spesialpedagogikk "Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole". Kine har «Småbarnspedagogikk» som fordypning. Intresse for uteliv & barns utvikling.

Sofie Lynum Willumsen

Stilling: Pedagogisk leder
921 58 827
sofie_willumsen@hotmail.com

Hun har interesse for natur- og friluftsliv samt at hun har en matfaglig bakgrunn før studier på barnehagelærerutdanning ved Dronning Mauds minne i Trondheim.

Lillian Krokstrand

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Lillian er 50 % fast ansatt hos oss som pedagogisk medarbeider, hun er for tiden også konstituert som Barnehagelærer i 50 % stilling. Lillian er glad i lek og samspill med barna.

Marie Åsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider med interesse for sang, musikk og forming. Marie har utdannelse som ”barnskøtare” fra Sverige, tilnærmet Barne- og ungdomsarbeider her i Norge.

Ørjan Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider, med interesser for forming og praktisk utforming som eksempel snekring.