Ansatte

Bamsebo Barnehage

Gerd Anne Sæthre

Stilling: Daglig leder
950 38 878
gerdanne.bamsebo@gmail.com

Daglig leder med fordypning i småbarns pedagogikk, veiledning og språk- og kommunikasjonsvansker. Avsluttet videreutdannning «Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen» på BI Oslo des 2015.

Kine Erikstad

Stilling: Pedagogisk leder
913 13 992
k_erikstad@hotmail.com

Pedagogisk leder med vidreutdanning i Spesialpedagogikk "Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole". Kine har «Småbarnspedagogikk» som fordypning. Interesse for uteliv & barns utvikling. Kine tar vidreutdanning i "Logopedi" i 2021-2023.

Vilde Knutsen

Stilling: Pedagogisk leder

Vilde var ferdig utdannet våren 2021, og startet hos oss på høsten samme år. Hun er ansatt 100 % som pedagogisk leder. Vilde har fordypning fra barnehagelærerutdanningen i "Mangfold og mestring". Hun tar også videreutdanning innen "Spesialpedagogikk, kommunikasjon, språk og samspill" samt "Sosiale og emosjonelle vansker" barnehageåret 2022/2023.

Kristoffer Sakariassen

Stilling: Pedagogisk leder
917 99 132
kristoffer_sak@hotmail.com

Kristoffer har 1 års vikariat (barnehageåret 2022/2023) hos oss som pedagogisk leder. Han har god erfaring fra jobb i en annen barnehage her i Bodø, og beskriver seg selv som en mann med godt humør og ønsker å være i barnehagen for å utgjøre en forskjell i barnas barnehagehverdag. Han er en blid, varm, lekende og lydhør voksen som brenner for leken som det essensielle i barnas hverdag hos oss.

Rikke Brenna

Stilling: Barnehagelærer
911 71 743
rikke.brenna.94@gmail.com

Rikke er er ansatt som barnehagelærer i et svangerskapsvikariat februar 2023-februar 2024. Rikke liker forming, fysisk aktivitet- tur i skog og mark

Signe Meisfjord

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Signe er vikar/ ekstraressurs hos oss januar- juni 2023.

Marie Åsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
marieasen76@gmail.com

Pedagogisk medarbeider med interesse for sang, musikk og forming. Marie har utdannelse som ”barnskøtare” fra Sverige, tilnærmet Barne- og ungdomsarbeider her i Norge.

Ørjan Hansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
997 44 770
najroe@hotmail.com

Pedagogisk medarbeider, med interesser for forming og praktisk utforming som eksempel snekring.

Lillian Krokstrand

Stilling: Fagarbeider
473 91 977
lillian_beathe@hotmail.com

Lillian er 100 % fast ansatt hos oss som fagarbeider i "Barne- og ungdomsarbeiderfaget". Lillian er glad i lek og samspill med barna.