Bilder av vår barnehage.

Kom inn å opplev vårt fantastiske uteområde, bestående av en egen vennskapsbenk hvor du kan sette deg hvis du føler deg ensom, og ikke har funnet noen å leke med. Vi har også 2 ulike lekestativ samt et huskestativ som oppmuntrer til bruk av både fin- og grovmotoriske aktiviteter. Ny grillhytte oppført høsten 2021, denne skal være basen for "Utegruppa" vår som starter opp denne høsten. Utenfor gjerdet har vi også vår egen "Lilleskog", her går vi gjennom den magiske porten og inn i et lekeunivsers med blant annet en gapahuk, taustige, vennskapsdisser, egenbygd traktor og et klatrenett.

VELKOMMEN TIL "LILLESKOGEN" VÅR. 

Gå gjennom denne og du er ute i vårt lekeunivers.....

 

Gapahuken som barn og voksne bygde høsten 2018. 

 

Bålpanna i Lilleskogen" hvor vi lager mye god mat. 

 

 

Klatrenettet vårt i "Lilleskogen"

 

Vennskapsdessa

 

          

Traktoren vår

 

VÅR UTELEKEPLASS INNENFOR BARNEHAGENS GJERDE. 

 

NY grillhytte blir oppført høsten 2021- bilde kommer. 

 

 

               

Lekestativene våre. Disse med plass til 6 barn, 2 småbarnsplasser og 4 storbarn.