Søknad for barnehageplass- bekreftelse på ansatteforhold i Forsvaret.

Barnehagen er med i samordna opptak i Bodø Kommune.

For søknad om barnehageplass, gå inn på Bodø kommunes hjemmeside eller trykke på linken under; 

https://bodo.kommune.no/soke-og-endre-barnehageplass/category1043.html 

---------------------------------

Forsvarsansatte kan fylle ut denne bekreftelse som dokumentasjon for bedre. 

ansattebevis forsvaret