Vår fantastiske barnegruppe

Barna har fra første dag en trygg plass og være og et fang å sitte på.

Vårt hovedmål er at barna skal bli trygg, få kjærlighet og omsorg.

Vår visjonen; Gode opplevelser og tilstedeværelse skaper glede, mestring og trygge barn med tro på seg selv". 

 

De minste barna, 1-2 åringene våre;

1 åringene befinner seg mest i barnehagen. De trenger aller mest å få dekt sine primærbehov som mat, søvn og omsorg. De kan være i "Lilleskogen", og benytter den lille gapahuken vår og i grillhytta.

2 åringene er på tur 1 dag i uka, og aller mest i nærområdet rundt barnehagen, og i "Lilleskogen".

1 & 2 åringene er inne deler av dagen, fordi vi ser at de trenger litt ro og hvile. Alikavel er vi ute hver dag, gjerne 2 ganger. Vårt fokus er; positiv tur og utetidsopplevelse.

 

De største, 3-6 åringene våre;

De største er på tur 1-2 ganger i uken, gjennom hele året. Ut over dette er barna på mange ekstra og spontane turer. Barna bærer egen sekk, med matpakke og drikke på tirsdagene.

Vi går på tur i nærområdet, og til "Lilleskogen vår", et eget opparbeidet område rett utenfor gjerdet til barnehagen. Dette er en flott plass som alle er glade i. Her har vi bygget oss et eget lite "fort" hvor vi har en liten gapahuk, vennskapsdisse, klatrestige, klatrenett mm. Barna har vært med i hele prosessen våren/sommeren 2018. Og denne er stadig i endring, og "bygges ut" utifra barnas interesse. 

Alle barna som går ut av Bamsebo Barnehage skal ha opplevd et stort mangfold i naturopplevelser.