Velkommen til oss

«Gode opplevelser og tilstedeværelse skaper glede, mestring og trygge barn med tro på seg selv».

Bamsebo barnehage ligger i Grønnåsen-området i Bodø. Barnehagen ble etablert 21.08 1989, og er eid og drevet av Befalsfrueforeningen ved Bodø Garnison.

Vi ligger i et rolig boligområde, og har god tilgang på friområder i nærheten som vi benytter oss av, eksemplevis vår egen "Lilleskogen" rett utenfor gjerdet vår, Tjønndalen, Bodøsjøen, 4 H-gården mm. Vi har helt siden etableringen hatt et godt samarbeid med Forsvaret, herunder lån av fasiliteter og utstyr samt støtte til skyss. PÅ den måten er vi så heldige at vi kommer oss rundt i hele Bodø by, og vi elsker å utforske nye steder gjennom hele året. 

Vi har en grillhytte på 33 kvm som vi bruker hver dag året rundt, dette som en ekstra oppholdsareal for å eksempelvis dele opp barnegruppa og et tilflukssted for utegruppen vår. Her kan de spise frokost eller lunsjen sin på rufsete dager, eller bare leke sammen i andre omgivelser enn inne i selve barnehagen.  Grillhytta er en god arena for relasjonsbygging mellom barn- barn og barn- voksne, enten det finner sted rundt bålet i "båldelen" eller rundt bordet i "lekedelen". På den måten kommer vi veldig tett på barna, små grupper med fullt fokus fra eksempelvis 1 voksen gjør at alle barna får "skinne" og bidra i utviklende samtaler om det som "rører seg" hos store og små i barnehagehverdagen vår.  

Hos oss jobber voksne med forskjellig kunnskaps- og erfaringsbakgrunn tett sammen om felles oppgaver. Vi har høy voksentetthet, og er en sprudlende og glad gjeng som vil gjøre vårt beste for at deres barn skal få en god utvikling i trygge og omsorgsfulle omgivelser. 

Vårt hovedmål; "Gode opplevelser og tilstedeværelse skaper glede, mestring og trygge barn med tro på seg selv".  

For tiden har vi 25 barn og 7 ansatte. (4 pedagoger og 3 assisteter) 5 damer og 2 menn. 

 

Åpningstiden vår er kl. 07.00 til kl. 16.30.

Ta kontakt for en hyggelig samtale på telefon 921 58827. 

 

Besøk oss gjerne på Instagram; bamsebobarnehage