Ledige plasser

Vi har desverre ingen ledige plasser for barnehageåret 2021/2022.

 

For søknad om barnehageplass fom høsten 2022, er søknadsfristen 15.02.2022.  

Gå inn på Bodø kommunes hjemmeside for utfyllende beskrivelse for søknadsprosess; 

https://bodo.kommune.no/soke-og-endre-barnehageplass/category1043.html

 

For de av dere som er forsvarsansatte, ønsker vi at dere får en bekreftelse på ansatteforholdet fra deres overordnede, dette letter vår opptaksprosess. Bruk vedlagt skjema; ansattebevis forsvaret